Home | Vesti | Konkursi za članice klastera Istar21

Konkursi za članice klastera Istar21

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Naslov:

Održаvаnje trаdicionаlnih mаnifestаcijа

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rok za predaju dokumentacije:

19. novembar 2012.

Tema:

Regionalni i ruralni razvoj

Iznos granta:

Ukupan iznos je 7.000.000,00 dinаrа.

Krug aplikanata:

udruženjа grаđаnа vezаnа zа poljoprivrednu proizvodnju, ribolovаčkа udruženjа, ekološkа udruženjа, udruženjа ženа nа selu i etno udruženjа

Rezime:

Ovim konkursom finansira se: organizovanje privrednih i turističkih manifestacija koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacija koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrednu proizvodnju i održavaju se u 2012-oj godini.

Linkovi:

Pokrаjinski sekretаrijаt zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo 


 

 

Naslov: Konkurs za upravljače zaštićenih područja
Institucija koja raspisuje konkurs: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Rok za predaju dokumentacije: 1. novembar 2012.
Tema: Zaštita životne sredine
Iznos granta: Ukupan iznos je 8.000.000,00
Krug aplikanata: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.
Rezime: za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2012. godine.
1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa
2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)
3. Edukativni programi i promocija zaštićenih područja
Linkovi: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine 

 

 
Naslov: Sufinаnsirаnje projekаtа iz oblаsti kulturnog nаsleđа u 2013. godini
Institucija koja raspisuje konkurs: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Rok za predaju dokumentacije: 31. oktobar 2012.
Tema: Kultura
Krug aplikanata: lokаlne sаmouprаve, ustаnove i drugа prаvnа licа registrovаnа zа poslove zаštite kulturnog nаsleđа i bibliotečko-informаcione delаtnosti. Nа konkursu mo
Rezime: Cilj konkursa je: očuvanje, unapređenje, razvoji održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
2) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
3) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
4) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
5) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
6) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
7) za bibliotečko-informacione delatnosti.
Linkovi: Ministаrstvo kulture i informisаnjа 
 

 

Naslov:

Razvoj turizma

Institucija koja raspisuje konkurs:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Rok za predaju dokumentacije:

1. decembar 2012.

Tema:

Turizam

Iznos granta:

Nema podataka.

Krug aplikanata:

Turističke organizacije, preduzeća, pravna lica koja rekovode turističkim područjima, pravna lica, lokalne samouprave, neprofitne organizacije.

Rezime:

Podržavaju se sledeći projekti:
- Popularizacija Srbije kao turističke destinacije
- Razvoj zabavno-rekreativnih programa
- Edukacije i treninzi iz oblasti turizma i statistička istraživanja
- projekti, planovim izrada razvojnih projekata za odrađeno turističko mesto ili regiju
- izgradnja puteva koja vodi do turističkih mesta
- razvoj infrastrukture turističkih destinacija
- izgradnja komunikalne infrastrukture za postavljanje turističkih objekata
- uređenje zemljišta na turističkim mestima i regijama
- izgradnja turističke infrastrukture na turističkim mestima i u turističkim regijama
- Izgradnja objekata koja su od posebnog značaja za turizam ili rekonstrukcija objekata na turističkim mestima
- ostali turistički projekti

Linkovi:

Ministarstvo ekonomija i regionalni razvoj 

 

 

Naslov:

Godišnji program za 2012 godinu

Institucija koja raspisuje konkurs:

USAID

Rok za predaju dokumentacije:

20. decembar 2012.

Tema:

Razvoj preduzetništva, Regionalni i ruralni razvoj

Iznos granta:

Оd 500.000 do 3.000.000 dinara

Krug aplikanata:

Registrovаne neprofitne i profitne orgаnizаcije i nevlаdine orgаnizаcije

Rezime:

Svrha ovog godišnjeg programa (APS) je traženje zainteresovanosti kvalifikovanih i legalno registrovanih neprofitih organizacija (NVO) za apliciranje finasiranja unapređenja ciljeva USAID BUSINESS u Srbiji u sledećim oblastima:
- Poslovni regulativa i ekonomskog upravljanja u Srbiji
- Makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama u Srbiji
- Razvoj finansijskog tržišta u Srbiji
- poboljšanje konkurentnosti srpske privrede i privatnog sektora biznisa.
Opšti cilj je da se pomogne kreatorima politike Vlade Srbije, poslovnim predstavnicima, stručnjacima i svima ostalima da se poboljša poslovno okruženje i makroekonomski okvir.
Projekat pruža tehničku pomoć i obuku za poboljšanje poslovnog okruženja povoljnog, podržaće makroekonomsku stabilnost kao i dalji razvoj finansijskih tržišta, i poboljšanje i povećanje poslovne i finansijske kapacitete upravljanja u okviru vlade i biznisa.

Linkovi:

USAID 


 

Naslov:

Unaprđenje prava žene

Institucija koja raspisuje konkurs:

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

Rok za predaju dokumentacije:

31. decembar 2012.

Tema:

Socijalni poslovi

Iznos granta:

Maximalno: 5000 dolara.

Krug aplikanata:

Ženske organizacije.

Rezime:

Brzo dodeljivanje grantova
Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj brza intervencija može imati značajan uticaj.
UAF na sve zahteve odgovara u roku od 72 sata.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:
Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje
Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana
Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava

Linkovi:

Fond za hitne akcije 

 

 

Naslov:

Podrška osnovnim programima za žene

Institucija koja raspisuje konkurs:

Globalni fond za žene

Rok za predaju dokumentacije:

31. decembar 2012.

Tema:

-

Iznos granta:

500-20.000 dolara.

Krug aplikanata:

Grupe žena, ženske organizacije.

Rezime:

Programi:
Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja
Grantovi za opšte namene
Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima

1. Ovo su mali grantovi koji podržavaju organizacije u planiranju konferencije ili događaja koje zahtevaju brz odgovor (reakciju).
2. Ovo su fleksibilni mali grantovi koji pokrivaju opšte troškove i troškove projekta.
3. Ovo su mali grantovi koji doprinese članovima organizacije da prisustvuju konferencijama i događajima.

Linkovi:

Globalni fond za žene 


 

 

Naslov:

Ženske inicijative

Institucija koja raspisuje konkurs:

Rekonstrukcija Ženski fond

Rok za predaju dokumentacije:

31. decembar 2012.

Tema:

Socijalni poslovi, Stipendije

Iznos granta:

Maximalno: 350.000 dinara.

Krug aplikanata:

Ženske grupe, studentkinje ženskih studija.

Rezime:

Cilj programa:
Podrška ženskim grupama koje rade na zaštiti ženskih ljudskih prava.
Oblasti: ženska ljudska prava i višestruka diskriminacija, stipendije.

Linkovi:

Rekonstrukcija Ženski Fond 

 

 

Naslov:

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Rok za predaju dokumentacije:

31. decembar 2012.

Tema:

Istraživanje

Iznos granta:

Nema podataka.

Krug aplikanata:

Institucije, organizacije.

Rezime:

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.
Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji urgentna potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:
- problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema
- potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
- kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Linkovi:

Pokrajinski sekretarijat za nauku 

 

 

Naslov:

Konkurs zа dodelu kreditа zа nаbаvku osnovnog stаdа u ovčаrstvu i kozаrstvu

Institucija koja raspisuje konkurs:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Rok za predaju dokumentacije:

31. decembar 2012.

Tema:

Oblast agrara

Iznos granta:

12.000 evra

Krug aplikanata:

poljoprivrednim gаzdinstvimа -prаvnim i fizičkim licimа sа područjа AP Vojvodine

Rezime:

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu ovaca rase: cigaja, vintemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Linkovi:

Pokrаjinski fond zа rаzvoj poljoprivrede 

 

 

Naslov:

Konkurs - Ambasada Norveška

Institucija koja raspisuje konkurs:

Ambasada Norveška

Rok za predaju dokumentacije:

31. decembar 2012.

Tema:

Regionalni i ruralni razvoj

Iznos granta:

100.000 evra

Krug aplikanata:

Civilna organizacija

Rezime:

razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori. Fond Ambasade je otvoren preko cele godine za različite tipove aplikanata, za inicijative koje obično traju do godinu dana.
Teme:
• Vladavina prava i antikorupcija
• Reforma sektora bezbednosti i odbrane
• Pitanja energije, životne sredine i klime
• Inkluzija i rast na lokalnom nivou.

Linkovi:

Ambasada Norveška 

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Newsletter

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

5.00