Home | Najspremnija sela | Selenča

Selenča

Selenča

Pre 250 godina u ovo selo, na teritoriji opštine Bač, naseljeni su Slovaci koji i danas čine većinsko stanovništvo. Slovaci u Vojvodini su uglavnom evangelisti ... Full story

„Život laganog ritma“ Selenča – Bač (jednodnevni izlet)

Selenča je pitomo selo u opštini Bač sa oko 3.000 stanovnika, od kojih su 95% Slovaci, doseljeni ovde pre 250 godina. Iako su većina Slovaka ... Full story

Predlog turističke posete Selenči (za organizovane grupe)

U prepodnevnim satima, polazak za Selenču. Pre 250 godina u ovo selo, na teritoriji opštine Bač, naseljeni su Slovaci koji i danas čine ... Full story

total: 3 | displaying: 1 - 3