Home | Najspremnija sela | Donji Tavankut

Donji Tavankut

Donji Tavankut

Tavankut, selo na severu Bačke, proslavile su samouke žene slamarke koje na jedinstven način izrađuju slike od slame na kojima prikazuju specifi čne motive i ... Full story

„Beli šling na ženama slamarkama“ Tavankut – Subotica - Palić (jednodnevni izlet)

Beli vez, tzv. „šling“ u bunjevačkoj narodnoj nošnji i zlatasta toplina svetlosti na slikama od slame u Tavankutu, selu na krajnjem severu Bačke, su jedinstveni. Selo su proslavile samouke žene slamarke, koje na jedinstven način izrađuju slike od slame na kojima prikazuju specifične motive i teme iz života Bunjevaca, prizore ravnice, salaše i tradicionalne običaje. ... Full story

Predlog turističke posete selu Donji Tavankut (za organizovane grupe)

Započnimo ovaj dan obilaskom Donjeg Tavankuta. Tavanut je selo u kojem većinsko stanovništvo čine Bunjevci i Bunjevci Hrvati. Pored proizvodnje voća i ratarskih ... Full story

Tavankut, Jednodnevni izlet

VojvodinaTavankutJednodnevni izlet  Započinjemo ovaj dan polaskom iz Beograda u 09:30 i oblazimo do Donjeg Tavankuta. Tavankut je selo u kojem većinsko stanovništvo čine Bunjevci i ... Full story

Tavankut – disnator, Jednodnevni izlet 19.02.2012.

VojvodinaTavankut – disnatorJednodnevni izlet 19.02.2012. Ovaj dan ćete imati prilike da umažete ruke i da budete deo jedne zabijačke u Tavankutu. Polazak iz Beograda u 07:00, ... Full story

Tavankut - press clipping

Izdvojili smo za vas neke od zanimljivih linkova, i članaka objavljenih u raznim medijima o Tavankutu: Put u Tavankut Mikulaš darivao mališane u Tavankutu   Press Clipping Datum 05.12.2011. Istar 21 ... Full story

total: 6 | displaying: 1 - 6