Home | Najspremnija sela | Crnajka

Crnajka

Selo Crnajka

Splet autentične brdsko planinske seoske sredine, vlaškog gostoprimstva i neponovljive prirode Tridesetak kilometara udaljeno od Majdanpeka i Donjeg Milanovca na putu ka Boru nalazi se ... Full story

Selo Crnjaka

Selo Crnjaka, šarolikog i brdovitog pejzaža, okruženo je planinama Deli Jovan, Stol i Veliki Krš, sa izvorima pitke vode koji se slivaju u dve manje rečice i formiraju reku Crnajku koja protiče kroz samo selo. ... Full story

total: 2 | displaying: 1 - 2