Slovaci

Belo Blato

Najmultikulturalnije selo u Vojvodini i Srbiji – dvadeset nacionalnih zajednica, od kojih je 40% Slovaka, 30% Mađara, 20% Bugara-Palćana, 10% Srba, Hrvata, Roma i ostalih. ... Full story

Selenča

Pre 250 godina u ovo selo, na teritoriji opštine Bač, naseljeni su Slovaci koji i danas čine većinsko stanovništvo. Slovaci u Vojvodini su uglavnom evangelisti ... Full story

Bački Petrovac

Ušuškana na jugu Bačke, opština sa oko 15000 stanovnika različitih nacionalnosti koji su se rasporedili u četiri naseljena mesta panonskog tipa (Bački Petrovac, Kulpin, Gložan ... Full story

total: 3 | displaying: 1 - 3

Log in

  1. Spisak kandidovanih sela sa nacijama koje predstavljaju (5.00)

  2. Golubinci – Mačkare, Jednodnevni izlet 26.02.2012. (5.00)

  3. Golubinci – Stari Slankamen, Jednodnevni izlet (5.00)

  4. Kalendar izleta za 2012. god. (5.00)

  5. Neštin (5.00)