slamarke

Donji Tavankut

Tavankut, selo na severu Bačke, proslavile su samouke žene slamarke koje na jedinstven način izrađuju slike od slame na kojima prikazuju specifi čne motive i ... Full story

total: 1 | displaying: 1 - 1

Log in

  1. Spisak kandidovanih sela sa nacijama koje predstavljaju (5.00)

  2. Golubinci – Mačkare, Jednodnevni izlet 26.02.2012. (5.00)

  3. Golubinci – Stari Slankamen, Jednodnevni izlet (5.00)

  4. Kalendar izleta za 2012. god. (5.00)

  5. Neštin (5.00)