edukacija

Bački Monoštor, predavanje „Žene - glavne nositeljike razvoja i unapređenja turizma“

U četvrtak, 23. avgusta, održano je predavanje – radionica u monoštorskom Centru građanskih aktivnosti za sve one koji su zainteresovani za turizam, tradiciju i organsku poljoprivredu. ... Full story

ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU PISANJA PROJEKATA U TURIJI 17.-18. 01.2012.

Naredne aktivnosti na projektu „Bogatstvo različitosti“ realizuju se sprovodjenjem edukacija u Turiji, gde je i održan dvodnevni seminar na temu pisanja projekata u ... Full story

total: 2 | displaying: 1 - 2

Log in

  1. Spisak kandidovanih sela sa nacijama koje predstavljaju (5.00)

  2. Golubinci – Mačkare, Jednodnevni izlet 26.02.2012. (5.00)

  3. Golubinci – Stari Slankamen, Jednodnevni izlet (5.00)

  4. Kalendar izleta za 2012. god. (5.00)

  5. Neštin (5.00)